Il y a Trois Jours

 

Il y a Trois Jours (Drie dagen terug) is een beeldspraak uit Afrika, die zowel over drie dagen als over een langere periode in het verleden betrekking kan hebben. Hierdoor wordt de tijd gerelativeerd, die strikt genomen als vaste grootte niet bestaat.

In de tentoonstelling UNTER DIE HAUT _ RITA DE MUYNCK UND DAS ARCHAISCHE (Stadsgalerij Überlingen, 2014) werd o.a. de wandinstallatie "Il y a Trois Jours" getoond, die de essentie van de gehele expositie transporteerde.

Het bijzondere aan deze expo was dat 7000 jaar oude idolen en Afrikaanse maskers en sculpturen in communicatie gebracht werden met de werken van De Muynck. Alles in context met een gedachte die Giordano Bruno in 1584 publiceerde en waarvoor hij tot de brandstapel werd veroordeeld.

 

Uit de openingstoespraak van Dr. Elmar Zorn bij de tentoonstelling "RITA DE MUYNCK UND DAS ARCHAISCHE" Stadsgalerij Überlingen, op 17.7.2014:

 

“Op de grote muur staat de tekst van Giordano Bruno, 1584 Venetië te lezen die aan de spirituele basis ligt van deze tentoonstelling en van de creaties van Rita de Muynck.

De titel “Il y a Trois Jours” verwijst naar een gezegde uit Afrika, waarin die drie dagen ook naar een periode kunnen refereren die reeds lang voorbij is ; in dit opzicht een poëtische benadering van het begrip tijd in contrast met de minutieuze precisie van een tijdmeting door atoomklokken.

Wat deze grote filosoof verklaart over de samenwerking en de inherentie van alle delen in een oneindig universum – een idee waarvoor hij trouwens op de brandstapel stierf – is niet enkel het credo dat ook vandaag nog geldt in de fysica en de biologie. Zijn ideeën reiken zelfs tot de macro- en microkosmos van multiversen [in contrast tot een universum], zoals wij deze dankzij de razend snel oprukkende inzichten van de kwantumfysica met haar x-dimensies kennen, en die reeds vervat zijn en tot uitdrukking komen in de beelden en gedachten van 7000 jaar culturele geschiedenis.”

 (De hele toespraak in het Duits, zie ook a.u.b. Nieuws  ) .

 

 

 
item1